substituts

Borramos nuestro pasado con nuestro presente, apostando a que
el siguiente momento será más triste, más horrible o más trágico

hi ha moltes maneres de fer tornar algunes coses a la nostra memòria en el moment que nosaltres vulguem. A mi, però, el passat em torna amb els fulls reutilitzats i les cintes de casset. En uns hi trobo apunts de fa anys, treballs mal impressos, cartes inacabades, propaganda obsoleta i alguns articles que encara ara em poden resultar interessants. En les altres hi descobreixo antics gustos que més val no recordar i cal·ligrafies plenes de dedicació. En realitat tot és com la memòria dels ordinadors, aquella que mai elimina del tot els arxius que enviem a la paperera. I més val.

* llegint Fantasmas Chuck Palahniuk

Comments (2)